top of page
  • Linkedin | Burcu Atılgan
  • Twitter | Burcu Atılgan
  • Youtube | Burcu Atılgan
  • Facebook

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Yerli & Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş | Beyanname Hizmetleri | Vergi Danışmanlığı | Devlet Teşvikleri

Detaylı Bilgi

HİZMETLER

ŞİRKET KURULUŞ HİZMETLERİ

Anonim ve limited şirket kuruluşu (Yerli & Yabancı), şahıs firma kuruluşları, adi ortaklık ve daha bir çok yapıda şirket kurmak veya mevcut şirket yapısını değiştirmek artık çok daha kolay.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılması gibi bir çok hizmeti içermektedir.

BEYANNAME HİZMETLERİ

Şirket kuruluşunun ardından o şirket için KDV, muhtasar vergisi, gelir vergisi, bordro, ssk, bağkur ve BSMV gibi bir çok beyannamenin düzenlenmesi ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Şirketinizin vergisel risklerini en aza indirmek ve bir çok avantajın her geçen gün yürürlüğe girdiği bu dönemde avantajları yakalamak, şirketiniz için en önemli adımlardan biri. 

DEVLET TEŞVİKLERİ

Firmaların yurtdışı tanıtım, kira, seyahat, danışmanlık, belgelendirme, marka tescil gibi ihracatı arttırıcı faaliyetlerine ilişkin yapmış olduğu harcamalar Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir.  Devlet teşviklerinden faydalanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Burcu-Atılgan-Mali-Müşavir-Profile.jpg

ŞİRKET KURULUŞ HİZMETLERİ

Anonim ve limited şirket kuruluşu (Yerli & Yabancı), şahıs firma kuruluşları, adi ortaklık ve daha bir çok yapıda şirket kurmak veya mevcut şirket yapısını değiştirmek artık çok daha kolay.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Bir çok konuda vergi danışmanlığına ihtiyacınız olabilir. Bu konular arasında uluslararası kurumlar vergisi, gelir vergisi, vergi stopajı, katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, yatırım teşvikleri, uluslararası vergi anlaşmaları ve BSMV, KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler. 

Vergi ile ilgili tüm konular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BEYANNAME HİZMETLERİ

Beyanname hizmetleri; şirket kuruluşunun ardından o şirket için KDV beyannamelerinin düzenlenmesi, muhtasar vergisi, gelir vergisi, bordro, ssk, bağkur ve bsmv gibi tüm vergilerin düzenlenmesi hizmetlerini içermektedir.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET

Yerli ve Yabancı şirketlerin, muhasebe kayıtlarının Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına göre tutulması, yapılan muhasebe kayıtları sonrası şirketlerin ihtiyacına yönelik, rapor, analiz ve yorumların yapılması gibi bir çok hizmeti içermektedir.

DEVLET TEŞVİKLERİ

Firmaların yurtdışı tanıtım, kira, seyahat, danışmanlık, belgelendirme, marka tescil gibi ihracatı arttırıcı faaliyetlerine ilişkin yapmış olduğu harcamalar Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir.  Devlet teşviklerinden faydalanmak için iletişime geçebilirsiniz.

Burcu_Atılgan_Logo.png

MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ

bottom of page