top of page

BEYANNAME HİZMETLERİ

KDV | Muhtasar Vergisi | Gelir Vergisi | SGK İşlemleri | Bordro Hizmetleri | Bağkur İşlemleri | Kurumlar Vergisi

Detaylı Bilgi

BEYANNAME HİZMETLERİ

Şirket kuruluşunun ardından o şirket için KDV, muhtasar vergisi, gelir vergisi, bordro, ssk, bağkur ve BSMV gibi bir çok beyannamenin düzenlenmesi ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.

BEYANNAME HİZMETLERİ

Şirket kuruluşunun ardından o şirket için KDV, muhtasar vergisi, gelir vergisi, bordro, ssk, bağkur ve BSMV gibi bir çok beyannamenin düzenlenmesi ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)

1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması. 

MUHTASAR VERGİSİ

Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. 

GELİR VERGİSİ

Ticari Kazanç (1. ve 2. Sınıf Tüccarlar ve Adi Ortaklıklar), Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı),   Gayrimenkul - Sermaye (Kira Geliri),  Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi, Beyannamelerinin Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. 

DİĞER HİZMETLER

KURUMLAR  VERGİSİ: Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. 
 

B.S.M.V.: Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi. 
 

SSK: Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi.
 

BORDRO: Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması. 
 

BAĞKUR: Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması.

Burcu_Atılgan_Logo.png

MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ

bottom of page