top of page

BLOG

Muhasebe | Şirket Kuruluşu |  | Beyanname Hizmetleri | Yabancı Sermayeli Şirket Hizmetleri

YEŞİL MUHASEBE

Güncelleme tarihi: 19 Haz 2023

"Yeşil Muhasebe", "Sürdürülebilir Muhasebe" diye de adlandırılmaktadır. Yeşil Muhasebe, geleneksel muhasebe prensiplerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirerek şirketlerin çevresel etkilerini ölçmesini, değerlendirmesini ve raporlamasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, şirketlerin sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etkilerini de göz önünde bulundurmasını hedefler.


Burcu Atılgan Mali Müşavir olarak; Yeşil Muhasebe, şirketlerin çevresel etkilerini ölçmek için çeşitli yöntemler ve araçlar kullanırız. Bunlar arasında çevresel maliyet hesaplamaları, karbon ayak izi analizi, su kullanımı, enerji verimliliği ve atık yönetimi gibi faktörler yer alır. Bu bilgiler, şirketlerin çevresel performanslarını değerlendirmelerine ve çevresel sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.


Yeşil Muhasebe ayrıca şirketlerin sürdürülebilirlik raporları hazırlamasını da teşvik eder. Bu raporlar, Burcu Atılgan Mali Müşavir olarak şirketin çevresel ve sosyal etkilerini, sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini paylaşır. Sürdürülebilirlik raporları, paydaşların (çalışanlar, yatırımcılar, tedarikçiler, müşteriler, toplum vb.) şirketin sürdürülebilirlik performansını anlamasına ve değerlendirmesine olanak tanır.


Yeşil Muhasebe, şirketlerin çevresel ve sosyal faktörleri finansal performanslarıyla birleştirmelerini sağlayarak daha kapsamlı bir değerlendirme sunar. Bu da şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına, riskleri yönetmelerine ve uzun vadeli başarılarını sürdürmelerine yardımcı olur.


KGK'nın (Kamu Gözetim Kurumu), sürdürülebilirlik konusunda rolü ise denetim faaliyetlerinin sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesini teşvik etmek ve denetim raporlarına sürdürülebilirlik bilgilerinin dahil edilmesini sağlamaktır.


Bağımsız Denetçi Burcu Atılgan olarak, KGK (Kamu Gözetim Kurumu), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde şirketlerin finansal raporlamalarını denetler. Son yıllarda, sürdürülebilirlik raporlaması ve sürdürülebilirlik performansının denetimi önem kazanmıştır. Bu noktada KGK (Kamu Gözetim Kurumu),, sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili denetim faaliyetlerini desteklemekte ve standartlarını geliştirmektedir.


KGK, sürdürülebilirlik denetimine ilişkin uluslararası standartları takip etmektedir. Bunlar arasında Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayınlanan "Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İlgili Hizmetlerin Bağımsız Denetimi" adlı standartlar önemli bir yer tutar. KGK, bu standartları referans alarak sürdürülebilirlik raporlaması ve denetimi konusunda denetçilere rehberlik etmektedir.


Bağımsız Denetçi Burcu Atılgan olarak, KGK'nın sürdürülebilik denetimi konusundaki çalışmaları, şirketlerin finansal raporlamalarının yanı sıra sürdürülebilirlik performanslarının da güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu da şirketlerin sürdürülebilirlik bilgilerini paydaşlarına doğru ve güvenilir bir şekilde sunmalarını sağlayarak şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır.


Sürdürülebilirlik konusu, iş dünyasında ve denetim alanında giderek daha fazla önem kazanan bir konudur. KGK, bu konuda şirketlerin yönetişim, çevresel etkiler, sosyal sorumluluklar, etik değerler ve sürdürülebilirlik stratejileri gibi unsurları denetlemeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Burcu_Atılgan_Logo.png

MALİ MÜŞAVİR - BAĞIMSIZ DENETÇİ

bottom of page